แจ้งเตือน “นายจ้าง” ใช้แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำ-ปรับ

       “กระทรวงแรงงาน” แจ้งเตือน “นายจ้าง” ถ้าหากฝ่าฝืนกฎหมายการว่าจ้างคนต่างด้าวลักลอบมาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อราย ถ้าหากทำผิดซ้ำอีกมีโทษถึงจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้มงวดให้กระทรวงแรงงานบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการคลี่คลายลงโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และความสำคัญของกำลังแรงงานที่เป็นปัจจัยที่หนึ่งขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูประเทศของเรา ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ทำการปรับกฎระเบียบข้อบังคับให้มีความยืดหยุ่นขึ้นสอดคล้องไปตามสถานการณ์จริงโดยมุ่งเน้นให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานข้ามชาติ ปฏิบัติตามมติ ครม.ในคราวต่างๆ ที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติอยู่และทำงานได้เป็นการชั่วคราว

       กระทรวงแรงงานยังมีการดำเนินการตามมาตรการโดยการใช้กำลังแรงงานที่มีอยู่ในประเทศเราเป็นลำดับแรก มีการวางแผนให้ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวในระบบการทำงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีในวาระต่างๆ หากดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ และยังมีมีสวัสดิการ ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานไม่มีความแตกต่างจากคนไทย เพราะเราดูแลแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนทางด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ เป็นชุดที่ทำงานบูรณาการระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานความมั่นคงซึ่งมีทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 -100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำอีกจะมีโทษถึงจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานในประเทศไทยอีก 3 ปี อัตราโทษของคนต่างด้าว ที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางและไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้อีกจนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *