ซึ้งใจ คณะกรรมการอุทธรณ์ สปส.ดูแลสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือประชาชน

     รมว.สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผย บอร์ดอุทธรณ์สปส.พิจารณาดูแลสิทธิประโยชน์ สร้างความยุติธรรม ผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ขอบคุณ คณะกรรมการอุทธรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือดูแลประชาชน
วันที่ 20 ม.ค. 66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน
     ให้การต้อนรับ นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคมและคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าพบ รมว.แรงงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ในปี 2564-2565 ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ได้กล่าวว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่และภารกิจในการคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เพื่อที่จะทำให้แรงงานนั้นมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง แต่การดำเนินการดังกล่าวนั้นพบว่าในแต่ละปีพบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากนายจ้าง และจากผู้ประกันตนเข้ามาจำนวนหลายกรณี ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้บอร์ดนี้ทำหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของนายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ที่ยังไม่มีความพอใจในคำสั่งของเลขาธิการ หรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการ มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนของนายจ้าง ลูกจ้าง อยู่ในลักษณะไตรภาคี นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ได้มีการดำเนินงานร่วมกันในการช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผมขอชื่นชมคณะกรรมการอุทธรณ์ชุดนี้ที่ได้ดำเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใต้หลักการของ Balance ความรู้สึกประชาชน เพื่อสร้างความยุติธรรม ภายใต้หลักมนุษยธรรม และสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกิดแก่ประโยชน์สูงสุดในสังคมของเรา ทั้งในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำทางของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีความคิดจะมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้แข็งแกร่งประเทศชาติแข็งแรง และประชาชนมีความมั่นคงในการใช้ชีวิต ด้าน นายอาทิตย์ อิสโม คนสำคัญซี่งเป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้บอร์ดคณะกรรมการอุทธรณ์ได้เข้าพบท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2564-2565 ของคณะกรรมการอุทธรณ์ รวมทั้งการรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดูและพิจารณาในเรื่องอุทธรณ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ให้ได้รับความเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงภายใต้กรอบกฎหมายต่อไป.

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *